Om Oscillator

oscillator [-ɔʃilɑ:´-] (nylatin, av latin osci´llo ‘gunga’, ‘dallra’), allmän benämning på ett svängande system, se harmonisk oscillator; inom elektroniken anordning som genererar periodiska signaler.

NE

Oscillators ägs och drivs av Staffan Melin, civilingenjör (Master of Science in Engineering) i informationsteknologi, utbildad journalist och legitimerad lärare i grundskolan årskurs 4-9. Företagets bredd skapar kompetenta och kreativa lösningar med god kontroll över hela processen, från idé till resultat.

Staffan med demon
Staffan Melin 2019 självporträtt

Ett urval av Oscillators kunder och uppdragsgivare samt olika medier där artiklar eller reportage publicerats:

 • Arbetaren
 • Bild och Bubbla
 • Brottsförebyggande Rådet
 • Cap o Design
 • Dagens ETC
 • Djurens Rätt
 • Göteborgs-Posten (GP)
 • Internationalen
 • Jens Holm/GUE/NGL
 • Kyrkans Tidning
 • Malmö stad Stadsbiblioteket
 • Ordfront
 • Rabash
 • Skolverket
 • Skurup Folkhögskola
 • Skånes Fria Tidning
 • Skånska Dagbladet
 • Stockholms Fria Tidning
 • Sveriges Radio Vetenskapsradion
 • Sydsvenska Dagbladet
 • Tidningen Flamman
 • UBV/Latinamerikagrupperna
 • Västra Götalandsregionen Konst- och kulturutveckling/Kultur i Väst

Referenser lämnas på begäran.