Form

Oscillator arbetar med produktion av såväl tidskrifter som informationsmaterial.

Oscillator arbetar med samtliga steg från innehåll via grafisk form, layout, text- och bildbehandling samt kontakt med tryckerier. Korta och enkla kommunikationsvägar ger snabba resultat med god kontroll över det färdiga resultatet.

Uppslag i folder
Folder till Djurens Rätt om vegomat (uppslag).

Det är viktigt att respektera den grafiska profil som organisationer och företag arbetar med och eftersom Oscillator arbetar med både tryck och webb hålls den grafiska identiteten samman.

Exempel: