Bild

En bild kan stå på egna ben men också utgöra ett komplement till en text. Framförallt är det viktigt att veta varför en bild väljs (eller inte väljs).

Byggnadsarbetare
Offentlig konst till Trafikverkets Planksidan.

En bild kan utgöra ytterligare en ingång till en text men också förklara skeenden och förmedla känslor på ett sätt som kan vara svårt eller omständligt med ord.

Zombie
Från från rollspelet “Skjut dom i huvudet”, Vildhallon.

Valet av teknik kan ofta utgöra en stor del av bildens språk och är viktigt. De digitala verktygen skapar många möjligheter och kan öka bilders användningsområden. Oscillator arbetar med allt från tusch och pensel till rit- och 3D-program.

Pirat
Pirat inspireread av “The Golden Age of Illustration”.

Se fler bilder i galleriet.