Dataskyddspolicy

Den här webbplatsen drivs av Staffan Melin/Oscillator, som också är personuppgiftsansvarig. Dataskyddspolicyn täcker personuppgifter insamlade på webbplatsen. Vi hanterar alla personliga uppgifter med höga krav på säkerhet. Hemsidan är krypterad, dock inte e-post. Vi lagrar dock bara e-post och eventuellt för- och efternamn. Informationen delas aldrig med någon annan. Kontakta oss om du vill tas bort ur vårt register så gör vi det omedelbart.