Bild

En bild kan stå på egna ben men också utgöra ett komplement till en text. Framförallt är det viktigt att veta varför en bild väljs (eller inte väljs).

En bild kan utgöra ytterligare en ingång till en text men också förklara skeenden och förmedla känslor på ett sätt som kan vara svårt eller omständligt med ord.

Valet av teknik kan ofta utgöra en stor del av bildens språk och är viktigt. De digitala verktygen skapar många möjligheter och kan öka bilders användningsområden. Oscillator arbetar med allt från tusch och pensel till rit- och 3D-program.

Besök galleriet för att se exempel på illustrationer.