Öppen källkod

Fri programvara är tillgänglig, utvecklande och demokratisk.

Libre Graphics Production (engelsk webbresurs)

Oscillator står bakom Libre Graphics Production - om fri programvara för grafisk produktion.

Libre Graphics Production ger dig ett komplett arbetsflöde för att sätta samman din egen bok eller annan trycksak med enbart fria, open source, program. Målet är att skapa en naturlig startpunkt för den fria programvarans "creative suite", huvudsakligen Scribus, GIMP och Inkscape.

Grafisk produktion med fri programvara (svensk guide i PDF-format)

Grafisk produktion med fria verktyg är en 41-sidig svensk manual där användaren på ett enkelt sätt lär sig att arbeta med Scribus, GIMP och Inkscape för att sätta ihop en tvåsidig broschyr. Den innehåller de viktigaste momenten för grafisk produktion, från arbete med mallar till bildbehandling, färghantering och hur du skapar en tryckfärdig PDF. Skriven 2013.

För att göra uppgiften parallellt med manualen behöver du:

Open source graphic design (engelsk guide i PDF-format)

Staffan Melin har även tagit fram en 40-sidig manual med titel Open Source Graphic Design - How to make a four page leaflet using Scribus. Skriven 2010.

Övrigt

Övrigt material om fri programvara/öppen källkod:

Libre Graphics Production (in English)

Oscillator is proud sponsor of Libre Graphics Production - making free software for graphic production work together.

At Libre Graphics Production you will find a complete set of instructions for making your own book or other graphic project using free, open source, software. The ambition is to provide a starting point for working with the open source "creative suite": Scribus, GIMP and Inkscape.

Open source graphic design (in English)

Staffan Melin has also produced a 40-page guide about Scribus, GIMP and Inkscape: Open Source Graphic Design - How to make a four page leaflet using Scribus.

Arduino

My Arduino projects can be found here.