Illustration till kampanj mot djurförsök

Illustration till kampanj mot djurförsök.

Togs fram till Djurrättsalliansens kampanj mot aphantering på Smittskyddsinstitutet.

Kund: Djurrättsalliansen